Regulamin

 1. Każdy Klient Fitness Klubu ACTIV zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia, posiadające ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Zajęcia fitness trwają 55 minut, joga 60 minut.
 5. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się do klubu - nawet w ciepłych porach roku). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 6. Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty zakupu. Należy przestrzegać ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.
 7. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet oraz nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów.
 8. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.
 10. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w niektórych zajęciach (np.piłki) należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji w fitness klubie lub sms-em na numer 607 086 015. Pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut Fitness Klub ACTIV nie gwarantuje miejsca w grupie.
 11. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać telefonicznie lub sms-em minimum 4 godziny wcześniej.
 12. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie można brać udziału w zajęciach.
 13. Podczas zajęć fitness z użyciem mat - zalecamy przynosic ze sobą ręcznik (zwłaszcza w upalne dni, ze względów higienicznych).
 14. Na zajęciach JOGII ćwiczy się na boso lub ewentualnie w skarpetkach.
 15. Fitness Klub ACTIV zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny i w takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy, a Klientka oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.
 16. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek Klubu ACTIV. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.
 17. Rozkład zajęć Fitness Klubu ACTIV dostępny jest na stronie www.fitnessactiv.pl oraz w Recepcji Fitness Klubiu przy ul. Krasińskiego 48 w godzinach zajęć a także w sklepie Piekarnia Iskrzycki ul. Krasińskiego 50 przez cały dzień od 6:00 do 20:00. Na prośbę Klientki jest możliwość przesyłania grafiku pocztą mailową.
 18. Płatność za karnety/zajęcia - tylko gotówką według aktualnego cennika.
 19. Fitness Klub ACTIV oferuje zniżki szkolne, studenckie i dla emerytów za okazaniem ważnej legitymacji. Zniżki dotyczą osób uczących się poniżej 25 roku życia.

Akceptujemy karty